Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wat zijn SDG's?

De Verenigde Naties hebben zeventien Sustainable Development Goals gedefinieerd om de wereld tot een betere plek te maken. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De SDG’s gaan door waar de millenniumdoelen ophouden, maar zijn veel ambitieuzer .Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. Bovendien zijn de SDG’s, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. De doelen zullen “geen miljarden, maar biljoenen” kosten, stelt de Wereldbank.

Bekijk de video hieronder over SDG’s:

Waarom SDG's?

De Sustainable Development Goals moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

De VN bedacht in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld: de acht millenniumdoelen die eind 2015 afliepen. Wat we daarmee precies bereikt hebben, is lastig te meten en we weten niet hoe de wereld er zonder de doelen uit zou hebben gezien. De SDGs gaan door waar de millenniumdoelen ophouden. Bovendien zijn de SDGs, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, niet alleen binnen de muren van de VN bedacht.

VN-medewerkers gingen met pen en papier het platteland op in de armste landen. Zo hebben wereldwijd bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema. Er werd ook een speciaal High Level Panel benoemd. Een VN-werkgroep met zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met zeventien doelen waar de 193 lidstaten de maanden voorafgaand aan de VN-top over onderhandelden. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. De SDGs hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover.

De 17 SDG's